Debatoplæg - Kødafgifter er en blindgyde for danskerne

Oprettet d.

Debatoplæg - Kødafgifter er en blindgyde for danskerne

Debatoplæg

Af Søren Meng Nordby, direktør for Agger Foods - Soy4you.

 

Kødafgifter er en blindgyde for danskerne

 

På den korte bane vil Etisk Råds forslag om en særafgift på oksekød måske tage toppen af danskernes forbrug, men spørgsmålet er, om danskerne vil lade sig kue, og om det ikke blot vil øge handlen over grænsen. Klimaproblemet skal løses, men der findes andre veje.

 

Vi kan ikke se bort fra, at verdens udledning af drivhusgasser er et alvorligt problem. Etisk Råd peger på, at de seneste undersøgelser viser, at produktionen af kød er en af de helt store syndere for miljøet. Derfor foreslås en afgift på oksekød, da kvægproduktion alene udgør en tiendel af verdens drivhusgasudledning.

 

Ifølge Etisk Råd skal klimaafgiften tydeliggøre problemstillingerne for forbrugerne og føre til et begrænset forbrug. Udfordringen er blot, at afgiften ikke forklarer noget i sig selv, og den kun kan indføres i Danmark. Den tager ikke højde for, at vi er en del af et åbent Europa, hvor danskerne køber mere og mere ind over grænserne.

 

Der findes alternativer

Danskerne kan faktisk godt tænke selv, men der skal viden til. Viden om, hvad der skaber vores klimaproblemer – og hvordan den enkelte helt konkret kan gøre en forskel i deres forbrug.

 

Hvorfor ikke tage debatten om, hvad vi hver især kan gøre for at forbedre vores miljø og påskønne dem, som tager de rigtige valg – i stedet for at straffe alle over en bred kam med afgifter på oksekød og fedt for den sags skyld?

 

Vi må i højere grad stole på, at den enkelte gerne vil hjælpe med til at skabe et bedre miljø. Og det er ikke umuligt. Se blot på, hvordan det er lykkedes nødhjælpsorganisationerne at samle mere og mere støtte ind via landsdækkende kampagner i de senere år.

 

Skab fokus og viden

Danskerne vil gerne gøre det rigtige. Vi er bevidste om verdens store miljøudfordringer. Vi skal blot vide, hvordan vi helt konkret kan hjælpe hver især.

 

Vis og forklar vejen i stedet for at finde på flere afgifter, som vi efterhånden har nok af i vores lille land. Skab debatten om, hvad der er rigtigt og forkert. Sæt klimaet og sundheden på dagsordenen. Gør det interessant, nemt og konkret at tage de rette valg. Så gør vi det også.